Zasady przyjęcia na Oddział • Diabetologia Poznań

Pacjenci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 i jej ostrymi powikłaniami przyjmowani są w sposób ciągły (o każdej porze dnia).

Umówienie terminu przyjęcia na oddział odbywa się telefonicznie 61 2245242 lub osobiście w godz 11.00-13.00 w dni pracujące. W ciągu 2 tygodni od daty wyznaczenia terminu przyjęcia pacjent jest zobowiązany dostarczyć skierowanie od lekarza kierującego

Pacjenci przyjmowani w trybie planowym proszeni są o zgłoszenie się na oddział do godziny 9,00 ze skierowaniem od lekarza kierującego.

Pacjenci proszeni są o dostarczenie do wglądu lekarza prowadzącego poprzedniej dokumentacji medycznej.

Pacjenci z cukrzycą proszeni są ponadto o zabranie ze sobą dzienniczka samokontroli cukrzycy, penów do podawania insuliny, własnego glukometru oraz zapasu pasków diagnostycznych. Przed hospitalizacją pacjenci proszeni są również o odbycie konsultacji okulistycznej i laryngologicznej.

Pacjenci z cukrzycą w trakcie pobytu na oddziale uczestniczą w grupowych zajęciach edukacyjnych osobnych dla osób z cukrzycą typu 1 i typu 2.

W dniu wypisu pacjenci opuszczają łóżka do godz 10, wypis wydawany jest po godzinie 12.