Studenkie Koło Naukowe • Diabetologia Poznań

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Opiekun: dr hab. med. Aleksandra Araszkiewicz

Tematyka: Metodologia badań naukowych; Etiopatogeneza przewlekłych powikłań cukrzycy ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia; Czynniki wpływające na przebieg cukrzycy typu 1 leczonej metodą intensywnej czynnościowej insulinoterapii.

Miejsce spotkań: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Szpital im. Fr. Raszei w Poznaniu w terminach ustalanych wraz z członkami skn.

Kontakt: Tel. 061 2245312