Studenci • Diabetologia Poznań

Pracownicy Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzą zajęcia:

 • Diabetologia Kliniczna, dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego I;
 • Clinical Diabetology, dla studentów anglojęzycznych;
 • Edukacja i Poradnictwo Żywieniowe dla studentów Wydziału Lekarskiego II kierunek Dietetyka SUM
 • Diabetologia w Fizjoterapii dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunek : Fizjoterapia
 • Choroby Wewnętrzne, dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
  • kierunki: Pielęgniarstwo(studia dzienne i zaoczne), Położnictwo

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Lekarskim I:

 • Diabetologia- V rok
 • Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
  Możliwości kontaktu: od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00 – 14.00, w czwartek godz. 13.00-14.00
  tel.: 61 8474579 e.mail: zozula@box43.pl
 • Choroby Wewnętrzne III rok
 • dr n med. Dariusz Nasktęt
 • tel.: 61 8474579 e.mail: dnaskret@poczta.onet.pl

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Nauk o Zdrowiu kierunki: Pielęgniarstwo i Położnictwo

dr n.med. Stanisław Piłaciński  tel.: 61 2245312  e-mail: pilacins@ump.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Lekarskim I kierunek Dietetyka

dr n.med. Anita Rogowicz-Frontczak tel: 61  2245 245 lub 61 2245372, e-mail: anitrog@gmail.com