Struktura Oddziału • Diabetologia Poznań

Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych składa się z dwóch pododdziałów (A i B).

Oba pododdziały znajdują się na parterze szpitala (Oddział A – obok wejścia od ul. Zacisze, Oddział B- naprzeciwko wejścia głównego).

Oddział dysponuje 64 łóżkami (32 w części A i 32 w części B). Na każdym pododdziale znajduje się Sala Intensywnego Nadzoru, w tym Intensywnego Nadzoru Metabolicznego, gdzie przyjmowani są pacjenci z ostrymi powikłaniami cukrzycy (kwasice, śpiączki cukrzycowe).

Oddział dysponuje następującymi pracowniami diagnostycznymi:

  • Pracownia Prób Wysiłkowych
  • Pracownia Echokardiograficzna
  • Pracownia Dopplerowska