Refundacja pomp insulinowych 18-26 r.ż. • Diabetologia Poznań

Poradnia Diabetologiczna w Poznaniu ul. Mickiewicza 2 Szpital im. Fr. Raszei  realizuje  świadczenie refundacji osobistych pomp insulinowych u pacjentów do 26 r.ż.

Wskazania oraz przeciwwskazania do terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej pacjentów do 26 r.ż.  – załącznik nr 1 (PDF)

Pacjenci spełniający wskazania do refundacji kierowani są przez lekarza diabetologa wraz ze skierowaniem do poradni diabetologicznej i wypełnionym wnioskiem – załącznik nr 2 (PDF).

Przyjmowanie pacjentów wraz z wnioskiem o refundację osobistej pompy insulinowej odbywać się będzie przez panią dr Annę Duda-Sobczak w każdy wtorek w godz. 14.00 – 16.00 oraz panią dr Judytę Schlafke w każdy piątek w godz. 10.00-11.00 w  Poradni Diabetologicznej, ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

Termin wizyty proszę uzgodnić telefonicznie z panią Danutą Bukowską (61 8481011 wew. 373, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-13.00).

Uwaga!!!

Pacjenci dotychczas leczenie przy pomocy osobistej pompy insulinowej, których pompa uległa uszkodzeniu lub skończył się czas jej pracy, podlegają tej samej kwalifikacji co pacjenci rozpoczynający terapię. Wcześniejsze leczenie przy pomocy pompy nie oznacza automatycznej refundacji nowego urządzenia.

Pliki do pobrania: