Pacjenci • Diabetologia Poznań

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (Katedra i Klinika Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) jest jedynym w Wielkopolsce szpitalnym ośrodkiem specjalistycznym zajmujących się leczeniem osób dorosłych z cukrzycą.

Oddział zapewnia całodobowe procedury diagnostyczne i lecznicze dla osób z nowo wykrytą cukrzycą typu 1 oraz z ostrymi powikłaniami schorzenia (śpiączki i kwasice cukrzycowe).

Ponadto w trybie planowym (po uprzednim ustaleniu terminu) przyjmowani są pacjenci z niewyrównaną metabolicznie i/lub powikłaną cukrzycą typu 1, typu 2 i cukrzycą wtórną.

Personel oddziału i kliniki prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki diety, zasad leczenia cukrzycy typu 1 i 2.

Oddział jest ośrodkiem referencyjnym dla województwa wielkopolskiego w zakresie leczenia zachowawczego zespołu stopy cukrzycowej.

Oddział pełni również rolę pełnoprofilowego oddziału internistycznego przyjmującego pacjentów w trybie planowym.