Kontakt • Diabetologia Poznań

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Szpital im. Fr. Raszei
ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

Tel./fax. 0618474579
Strona: www.klinika.cukrzyca.pl
e-mail: kldiab@raszeja.poznan.pl

Kierownik Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz tel: 61 2245 270

Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

dr hab. med. Aleksandra Araszkiewicz tel: 61 4522312

Dyżurka Lekarska:

Oddział Diabetologii A: 61 2245372

Oddział Diabetologii B 61 2245245

Dyżurka Pielęgniarska:

Oddział Diabetologii A (Pielęgniarka Oddziałowa- Elżbieta Damska)  61 2245 242

Oddział Diabetologii B (z-ca Pielęgniarki Oddziałowej- Marzena Nowicka) 61 2245213