Komunikat o przeciwwskazaniach do refundacji zestawów infuzyjnych. • Diabetologia Poznań

Szanowni Państwo!
W związku z rozszerzeniem refundacji zakupu pomp insulinowych
oraz zestawów infuzyjnych dla pacjentów < 26 r.ż. i brakiem
oczekiwanych efektów leczenia u części pacjentów, opracowane
zostały nowe zasady refundacji.

Przeciwwskazania do kontynuacji leczenia za pomocą osobistej pompy
insulinowej lub refundacji oprzyrządowania (zestawów infuzyjnych)

1. Brak poprawy lub pogorszenie wyrównania metabolicznego cukrzycy oceniane po
roku leczenia za pomocą OPI
2. >1 epizod cukrzycowej kwasicy ketonowej w ciągu roku
3. Więcej epizodów ciężkiej hipoglikemii niż podczas leczenia za pomocą wstrzykiwaczy
typu pen
4. Brak przestrzegania zasad intensywnej czynnościowej insulinoterapii, niedostateczna
wiedza pacjenta (<70% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy o cukrzycy)
5. Nasilone odczyny skórne w miejscu implantacji zestawów infuzyjnych mimo próby
zmiany rodzaju zestawu
6. Nieregularna wymiana zestawów infuzyjnych (rzadziej niż co 3 dni)
7. Nieusprawiedliwione nieobecności na wizytach lekarskich (obecność tylko na 1
wizycie w ciągu roku lub brak wizyty)
8. HbA1c > 9% – (2 kolejne oznaczenia)