Fakultety • Diabetologia Poznań

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii prowadzi zajęcia fakultatywne dla Wydziału Lekarskiego I – kierunek lekarski i dla Wydziału Lekarskiego II – kierunek lekarsko-dentystyczny.