Fakultet- Stany nagłe u pacjenta z cukrzycą (przypadki i symulacje) • Diabetologia Poznań

Fakultet: Stany nagłe u pacjenta z cukrzycą (przypadki i symulacje).

Ilość godzin: 15 (15 godzin ćwiczeń – w tym 8 godzin w Centrum Symulacji)

Ilość punktów ECTS: 1

Ilość osób: 12 (zajęcia w Centrum Symulacji UM w Poznaniu)

Rok V i VI Wydziału Lekarskiego I.

Warunek zapisu na fakultet:

1.Po zakończeniu i zaliczeniu zajęć z diabetologii w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu

Warunki zaliczenia:

1. Obecność na wszystkich zajęciach i czynny w nich udział

2. Przypadek kliniczny do przygotowania i rozwiązania

3. Test wiedzy na zaliczenie (10 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru)

4. Ankieta oceny zajęć

Cel zajęć:

Celem zajęć jest poszerzenie teoretycznej a w szczególności praktycznej wiedzy na temat rozpoznawania i postępowania w stanach nagłych u pacjentów z cukrzycą oraz w przypadkach ostrych powikłań cukrzycy. Poszerzenie wiedzy na temat różnic w prowadzeniu pacjentów którzy dodatkowo chorują na cukrzycę, przygotowanie pacjenta z cukrzycą do zabiegu oraz postępowania okołozabiegowego. Ponadto zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ostro-dyżurowych z zakresu diabetologii oraz umiejętności analizy wyników, podejmowania decyzji i pracy w zespole.

Sposób prowadzenia zajęć:

  • Część ćwiczeniowa w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii – praca na wcześniej przygotowanych przypadkach, zajęcia na Izbie Przyjęć i Sali intensywnego nadzoru oraz konsultacje na oddziale chirurgicznym i ginekologiczno-położniczym.
  • Część ćwiczeniowa w Centrum Symulacji – specjalne przygotowane i zaakceptowane przez Centrum Symulacji scenariusze przypadków klinicznych.

Program zajęć:

1 dzień: Zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy oraz przypomnienie informacji niezbędnych do rozwiązywania przypadków klinicznych, rozdanie materiałów edukacyjnych, podział na zespoły, opracowywanie przypadków klinicznych.

1 dzień: Zajęcia na oddziale, Izbie Przyjęć i Sali Intensywnego Nadzoru

2 dni: Zajęcia w Centrum Symulacji

1 dzień: Zaliczenie zajęć w formie rozwiązywani przypadków klinicznych oraz pytań testowych.

Osoba odpowiedzialna za zajęcia:

dr n. med. Aleksandra Uruska

aleksandrauruska@gmail.com

tel. 61 848 10 11 wew. 245 lub 607 620 750