Fakultet-kierunek lekarsko-dentystyczny • Diabetologia Poznań

FAKULTET „Chory na cukrzycę na fotelu dentystycznym”

PLAN ZAJĘĆ

Dzień 1

13:00-14:00                        Czy stomatolog może rozpoznać cukrzycę? (dr A. Rogowicz-Frontczak)

14:00-14:10                        Przerwa

14:10-15:30                        Modele leczenia cukrzycy (tabletki, insulina; peny, pompa). Zasady ustalania                                   dawkowania insuliny oraz prawidłowego jej podawania za pomocą                                                      wstrzykiwaczy typu pen. Czego można się spodziewać u pacjenta leczonego                                            insuliną? (dr S. Piłaciński)

15:30-15:40                        Przerwa

15:40-16:45                        Cukrzyca a choroby przyzębia: niedoceniany dwukierunkowy związek przyczynowo-skutkowy  (dr A. Duda-Sobczak)

Dzień 2

13:00-14:30                        Ostre powikłania cukrzycy; hipoglikemia – objawy, postępowanie, sytuacje związane z leczeniem stomatologicznym zwiększające ryzyko hipoglikemii, hiperglikemia – objawy, postępowanie (lek. A. Grzelka)

14:30-14:40                        Przerwa

14:40-15:20                        Przewlekłe powikłania cukrzycy w jamie ustnej. Czy w cukrzycy choruje jama ustna? (dr A. Duda-Sobczak)

15:20-15:30                        Przerwa

15:30-16:45                        Postępowanie okołozabiegowe (czy pacjent z cukrzycą może mieć ekstrakcję zęba?)  (dr hab. A. Araszkiewicz)

– jak ocenić wyrównanie metaboliczne cukrzycy przed zabiegiem? (interpretacja wyniku HbA1c, analiza danych w glukometrze-wyniki pomiarów, średnie glikemie, ilość niedocukrzeń; ciśnienie tętnicze, gospodarka lipidowa)

-zabieg stomatologiczny u osoby z cukrzycą: planowy, pilny, pilny odroczony,

– jak przygotować pacjenta

Dzień 3

13:00-13:30        Ogniska zapalne istotne w leczeniu cukrzycy (Czy istnieje konieczność współpracy diabetolog-stomatolog)  (dr A. Rogowicz-Frontczak)

13:30-14:30        Przewlekłe powikłania cukrzycy (dr D. Naskręt)

14:30-14.40        Przerwa

14:40 -15.20                       Narzędzia wykorzystywane w leczeniu/monitorowaniu cukrzycy. Nauka obsługi glukometru, wstrzykiwacza typu pen, przygotowania i prawidłowego podawania glukagonu. Zapoznanie z działaniem osobistej pompy insulinowej (lek. A. Grzelka, dr A. Duda-Sobczak)

15:20-15:30        Przerwa

15:30-16:45        Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym – analiza przypadków (dr A. Duda-Sobczak)

Test końcowy. Zaliczenie zajęć.