Poradnia Diabetologiczna

W Szpitalu im. F. Raszei funkcjonuje Poradnia Diabetologiczna z Pracownią Stopy Cukrzycowej sprawująca opiekę nad chorymi z cukrzycą w trybie ambulatoryjnym.

Lekarze przyjmujący w Poradni:

Dr n.med. Anna Majchrzak

Dr n.med. Dorota Wiza

Prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Lek. med. Judyta Schlaffke

Dr n.med. Aleksandra Araszkiewicz

Dr n. med. Stanisław Piłaciński

Lekarze przyjmujący w Poradni Stopy Cukrzycowej:

Lek. med. Piotr Liszkowski

Dr n.med. Adam Węgrzynowski