Poradnia Diabetologiczna

W Szpitalu im. F. Raszei funkcjonuje Poradnia Diabetologiczna z Pracownią Stopy Cukrzycowej sprawująca opiekę nad chorymi z cukrzycą w trybie ambulatoryjnym.

Lekarze przyjmujący w Poradni:

Dr n.med. Anna Majchrzak

Dr n.med. Dorota Pisarczyk- Wiza

Prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Lek. med. Judyta Schlaffke

Dr hab.med. Aleksandra Araszkiewicz

Dr n.med. Anna Duda- Sobczak

lek.med. Andrzej Gawrecki

Dr n. med. Stanisław Piłaciński zastępstwa

Dr n. med. Anita Rogowicz-Frontczak- zastępstwa

Lekarze przyjmujący w Poradni Stopy Cukrzycowej:

Lek. med. Piotr Liszkowski

Dr n.med. Adam Węgrzynowski

lek. med. Jacek Soska